Spegla kommunikation och förändring AB

glas

 

Varför lyckas inte alla förändringar?
Undersökningar visar att över 70% av alla förändringsarbeten når inte sina mål.
En av anledningarna är att kommunikationsgapet mellan ledning och de som berörs av förändringen är alldeles för stort. För att en förändring ska ske måste de berörda vara villiga att förändra sitt beteende. Det gör de bara om de är övertygade om att det är rätt. Det räcker inte att informera. För att lyckas med förändringar behöver man jobba aktivt med delaktighet och involvering.

Många förstår ATT man behöver involvera sina medarbetare. Men HUR gör man det? Det är här vi kommer in.

Hör av er om ni vill veta mer om hur man kan jobba med förändringskommunikation, deltagaraktiva
processer eller diskutera just era behov.

Ni är även varmt välkomna att höra av er om ni behöver hjälp av en:

  • kommunikatör
  • skribent
  • webbredaktör
  • eventprojektledare
  • workshopledare
  • styrelseledamot

Läs mer under Tjänster

https://www.linkedin.com/in/catherinekihlstrom/