Spegla kommunikation och förändring AB

glas

Varför lyckas inte alla förändringar?
Undersökningar visar att över 70% av alla förändringsarbeten når inte sina mål.
En av anledningarna är att kommunikationsgapet mellan ledning och de som berörs av förändringen är alldeles för stort. För att en förändring ska ske måste de berörda vara villiga att förändra sitt
beteende. Det gör de bara om de är övertygade om att det är rätt. Det räcker inte att informera. För att lyckas med förändringar behöver man jobba med förändringskommunikation, delaktighet och involvering.

Många förstår ATT man behöver involvera sina medarbetare. Men HUR gör man det?

Hör av er så pratar vi mer om hur man kan jobba med förändringskommunikation, deltagaraktiva
processer och just era behov.

Ni är också välkomna att höra av er om ni är i behov av en kommunikatör, skribent, webbredaktör, eventprojektledare eller workshopledare.
Läs mer under Tjänster.