Tjänster

Förändringskommunikation
Genom att ha med en förändringskommunikatör i projektet, kan man som ledare få råd och stöd om när och hur man bör kommunicera och involvera medarbetarna och därmed lyckas bättre med förändringen. En förändringskommunikatör kan även anlitas till punktinsatser, till exempel för initial
rådgivning, att hålla föreläsning, utbildning eller facilitera workshop mm.

Deltagaraktiva processer och workshops
Vi erbjuder processledning av förändringsarbete samt facilitering av ,
deltagaraktiva workshops som leder till konkreta resultat. Läs mer

Utbildning i förändringskommunikation
Behöver ni inspiration och verktyg till att skapa mer delaktighet och engagemang i er organisation? Behöver ni förbättra era “vanliga” möten för att uppnå mål och syfte? Står ni inför ett förändringsarbete som ni behöver samla krafter för att
lyckas med? 
Då är detta kursen för er. Läs mer

Projektledning 
Projektledning av kundevent, mässor, interna möten, filmproduktioner mm. Tar hand om allt från projektplanering och innehåll till bokning av talare, lokal, catering och underhållning.

Kommunikatör/Skribent/Webbredaktör
Skriver artiklar och nyheter samt uppdaterar webbsidor och sociala media åt organisationer som själva inte hinner med sin nyhetspublicering. Även på distans.