Deltagaraktiva processer och workshops

Har ni utmaningar i er organisation som ni inte vet hur ni ska lösa?

Till exempel:

  • Behov av att enas kring en ny strategi
  • Avdelningar som behöver samarbeta eller slås samman
  • Omorganisation
  • Behov av att förnya webbsidan
  • Nytt IT-system som ska införas
  • Behov av en kommunikations-, verksamhets- eller affärsplan
  • Missnöje hos medarbetarna
  • Behov av att ta reda på kunders/intressenters önskemål

Allt detta och mycket mer är vanliga utmaningar som alla organisationer ställs inför.

Men frågan är hur vi löser dem?

Deltagaraktiva processer och metoder är det som fungerar.
Utifrån just er frågeställning och er utgångspunkt lotsas gruppen fram till konkreta planer som grundar sig på gruppens gemensamma bild av behov och möjligheter.
Processen är minst lika viktig som målet. Deltagarna får genom denna metod förståelse för varandras infallsvinklar samt insikt om helheten och hur ni gemensamt kan nå era gemensamma mål.
Utkomsten av workshopen blir, till skillnad från många andra metoder, väldigt konkret och när vi är klara kommer ni inte bara ha vaskat fram de bästa idéerna och enats om en gemensam plan för framtiden. Ni kommer även ha påbörjat era handlingsplaner.
Innan vi är klara kommer ni som minst ha en gemensam och tydlig bild av vad nästa steg är och som bäst är ni redan på god väg mot ert gemensamma mål.

Exempel på uppdrag:
Behöver ni skapa samsyn och enas om hur ni ska arbeta tillsammans för att bäst nå era mål?
Hur kan vi skapa förståelse för nyttan vi gör?
Vad ska styrelsen fokusera på?
Två avdelningar ska bli en
Hur skapar vi en levande webbplats?