Vad ska styrelsen fokusera på?

Frågan för styrelsen i Friskis & Svettis Lund:
Vad ska styrelsen fokusera på för att föreningen ska växa och utvecklas?
Gemensamt identifierades de tre viktigaste områdena för vilka konkreta handlingsplaner togs fram.

Ord från uppdragsgivaren:
Superbra!! Så här långt hade gruppen aldrig kommit själv.

Läs mer om deltagaraktiva processer och workshops.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *