Spegla hjälper SLU Global med kommunikationen

SLU Global var i behov att samordna sig och skaffa en struktur för sitt interna arbete i syfte
att bättre nå ut med vilken nytta de gör till resten av organisationen.
Under en dag i början av oktober fick de hjälp av Spegla att leda en workshop av typen Framtidsverkstad för att nå samsyn. Resultatet blev konkreta planer för hur de ska arbeta tillsammans framöver.
Sammanfattande ord från deltagarna om dagen: Samsyn, Tydlighet, Kraft, Riktning, Vi är på gång, Nu kör vi!
Läs mer om deltagaraktiva workshops.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *