Om företaget

Jag heter Catherine Kihlström och har jobbat sedan mitten av 1990-talet med både extern och intern kommunikation inom bland annat Ericsson, Sonera, Uppsala kommun, Lunds universitet och Alfa Laval. Oavsett roll eller inriktning, har mitt stora intresse alltid varit människor, kulturer, kommunikation och beteenden.

Under mina år i olika organisationer har jag sett flera förändringsarbeten och projekt misslyckas eller inte nå ända fram. Det har fått mig att intressera mig mer för problematiken i förändringsprojekt. Jag ser det som min uppgift är att arbeta för ökad förståelse för kommunikation, lyhördhet och delaktighet i organisationer i allmänhet och förändringsprojekt i synnerhet.

Det skrivna ordet liksom konsten att få människor att lystra ligger mig också varmt om hjärtat.

Kommunikationsansvarig Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp:
“Catherine är en mycket professionell kommunikatör som tar sig an alla möjliga uppgifter med glädje och entusiasm. Strukturerat, snabba resultat och leveranser. Hon kan lika gärna arbeta strategiskt som operativt, med större evenemang, med webbpublicering och som artikelförfattare. Hon har ett vinnande sätt och är mycket social, sätter sig snabbt in i uppgifter och bygger snabbt upp kontaktnät. Att arbeta tillsammans med Catherine är både en glädje och utvecklande.”

Läs mer om bakgrund och referenser på LinkedIn.

Företaget startades 2013 och är baserat i Lund.
Samarbetspartner i bland annat utbildningar och processledning är Eva Broms Framtidsverkstäder.

Om GDPR