GDPR

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Spegla kommunikation och förändring AB följer Datainspektionens riktlinjer för säker hantering av personuppgifter, inklusive rapportering av personuppgiftsincidenter inom 72 timmar.

Spegla kommunikation och förändring AB använder ej nyhetsbrev, registreringsformulär, webshoppar, kommentarsfält, Google Analytics el dyl, där insamling eller bearbetning av personuppgifter sker.

Spegla kommunikation och förändring AB hanterar aldrig känsliga personuppgifter.

De enda personuppgifter som förekommer hos Spegla kommunikation och förändring AB är sådana som uppkommit genom kontakt med kunder (företag, kommuner m.fl.) och omfattar följande:

  • Tidigare och nuvarande mailkonversationer (Gmail) i samband med information, försäljning och genomförande av olika uppdrag. Dessa mailkonversationer anses nödvändiga för verksamhetens utförande. Om du haft eller har mailkontakt med Spegla kommunikation och förändring AB kan du alltid höra av dig och få veta vad som finns sparat, och dessutom få tidigare mail raderade. Spegla kommunikation och förändring AB sparar de mail som anses vara viktiga (eller juridiskt nödvändiga) för tidigare, pågående eller framtida relationer och affärer, och rensar regelbundet ut ovidkommande mail. Alla personuppgifter och övrig information i inkommande mail anses vara lämnade i samtycke.
  • Tidigare inbjudna samt deltagare i våra kurser i Förändringskommunikation är med på den e-postlista vi har för att kunna göra utskick om nya kursdatum. Om du som är med på den listan bli borttagen från listan så meddela det, så plockar vi bort dig.
  • Namn och företagsuppgifter i avtal och fakturor. Dessa sparas av juridiska och bokföringsmässiga skäl, såväl digitalt som i pappersform. Alla sådana uppgifter anses vara lämnade i samtycke.
  • Kortfattade, neutrala anteckningar i samband med telefonsamtal eller mailkonversationer. Dessa notiser rör enbart affärs- och kundrelationer och är aldrig privata. Endast kontaktpersoners namn, jobbtelefon och jobbmail sparas. Dessa notiser anses nödvändiga för verksamhetens utförande och inaktuella uppgifter rensas regelbundet ut. Om du har haft eller har kontakt med Spegla kommunikation och förändring AB kan du alltid höra av dig och få veta vilka anteckningar som finns sparade om ditt eller ert företag. Om så önskas kan du även få dessa raderade, såvida de inte behöver sparas av juridiska skäl.
  • Foton i nyheter samt Facebookinlägg från t ex genomförda workshops eller uppdrag (utan enskilda namnuppgifter).

Spegla kommunikation och förändring AB sprider eller säljer aldrig några personuppgifter vidare till tredje part.

Om du har några frågor kring Spegla kommunikation och förändring AB och GDPR, tveka inte att höra av dig till mig på ck@spegla.nu.