Är er webbsida bortglömd? Eller är ni inte överens om vad den ska innehålla?

Ibland kan man behöva göra ett omtag och få hjälp att göra en konkret plan för hur bör man bäst ska jobba med sin webbsida. Men först och främst bör man gå tillbaka till frågan; varför har vi en webbsida och för vem?
Med enkla och effektiva processmetoder hjälper vi gruppen att snabbt hitta samsyn kring grundläggande frågor som för VEM ni har webbsidan och VARFÖR. Och innan workshopen är slut har ni gemensamt skapat en plan för VEM som ska göra VAD och NÄR.

Läs mer om deltagaraktiva processer och workshops.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *