Facilitering av förändringsprocess

Två avdelningar ska bli en. Det är inte lätt och för att det ska bli bra vet vi att vi måste göra det tillsammans. Alla sitter vi på viktiga pusselbitar. Alla ska med. Men hur?

Spegla kommunikation och förändring hjälper till med planeringen och faciliteringen av denna förändringsprocess som består av sammanlagt sex träffar under 2019:

1. Vad innebär beslutet? Vad är vårt uppdrag?
2. Vad gör vi idag? Inventering och möjlighet att få syn på helheten.
3. Vad ska vi ta med oss in i vår nya organisation? Vad får inte spolas ut med badvattnet?
4. Hur kan vi tänka nytt? Hur vill vi uppfattas?
5. Förslag till verksamhetsbeskrivning samt benämning
6. Vilka kompetenser har vi? Behöver vi komplettera befintliga kompetenser?

Genomgående arbetar vi med deltagaraktiva processer för att ta tillvara samtliga medarbetares erfarenheter och kompetenser. När man blir involverad så tenderar man även att ta ansvar, vilket gör att vi gemensamt driver processen framåt. Ett annat viktigt syfte är att processen hjälper oss att svetsa oss samman som grupp.

Några röster från deltagarna om processen som helhet:
”Vi har lärt känna varandra bättre”
”Det tar tid att tänka”
”Bättre översikt och förståelse för helheten”
”Större samsyn än förväntat”
”Engagemanget är avgörande”
”Glad att ledningen hade modet”
”Nästa steg kommer gå fortare”

Läs mer om deltagaraktiva processer och workshops.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *