Kurs i förändringskommunikation

Behöver ni inspiration och verktyg till att skapa mer delaktighet och engagemang i er organisation? Behöver ni förbättra era “vanliga” möten för att uppnå mål och syfte? Står ni inför ett förändringsarbete som ni behöver samla krafter för att lyckas med? Behöver ni enas kring en övergripande fråga, formulera ett gemensamt mål, besluta hur ni ska gå framåt tillsammans och vad som är nästa steg? Då är detta kursen för er.

En endagsutbildning som ger kunskap om

  • när och hur medarbetare bör involveras i utvecklings- och förändringsprocesser för att ha möjlighet att bidra och ta ansvar
  • hur kommunikation kan anpassas utifrån syfte och förutsättningar

Kursen ger dig praktiska verktyg att

  • skapa strukturer som befrämjar delaktighet och kreativitet
  • kunna ta tillvara varje medarbetares kompetens och drivkraft
  • involvera era medarbetare och möjliggöra engagemang och handlingskraft
  • hålla möten som uppnår syfte och mål
  • hålla möten som landar i konkret handling

Citat från deltagare:

”Dagen ger både en påminnelse om vikten av att involvera sina medarbetare i en förändringsprocess och verktyg för hur de kan bli involverade.”

”Utbildningens innehåll ger en snabb och bra översikt om vad förändringskommunikation handlar om och vad som är huvudkärnan i denna process.”

Kursen kan givetvis anpassas till just era behov. Hör av er för mer information.

Kursledare:

Catherine Kihlström
Kommunikationskonsult med fokus på förändringskommunikation. Mer än 20 års erfarenhet av extern och intern kommunikation.
Eva Broms
Över 20 års erfarenhet som workshopledare och utbildare i deltagardemokratiska metoder och verktyg för deltagaraktiva möten.