Kommunikationsplanering och prioritering

Ibland är det svårt att prioritera bland sina målgrupper. Inte minst i tider av förändring och omorganisation. Var ska man börja och hur ska man nå fram?

Under våren har Spegla genom workshops och intervjuer hjälpt Alfa Laval Corporate IT att göra en målgruppsanalys och kommunikationsplan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *