Film för förändring och ökat samarbete

Spegla projektleder en filmproduktion för Alfa Laval. Målgruppen är alla medarbetare globalt. Budskapet i filmen är att dela med sig och samarbeta mer med varandra med hjälp av företagets nya intranät. Filmen är ett led i ett långsiktigt förändringsarbete, där målet är att skapa en mer öppen kultur där medarbetarna samarbetar mer över gränserna. Filmen publicerades på Alfa Lavals intranät i början av mars 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *